StamtræerneVelkommen til vores stamtræer.

Målet er at registrere alle aner til Poul-Michael Dornonville de la Cour (født Funch) og Lene Marie Dornonville de la Cour (født Rasmussen), samt alle efterkommere efter vores oldeforældre. For ældre aner er kun medtaget deres egen familie, dvs alle børn og evt andre ægtefæller, og kun undtagelsesvis disses familier og efterkommere.
Udgangspunktet for Poul-Michaels aner har været slægtsbøger og anetavler for familierne la Cour, Funch, Krarup, Balle og Barfod. Dette er gennem mere end 30 år suppleret med, hvad der har kunnet findes i arkiver og på nettet.

Udgangspunktet for Lenes aner på hendes fars side, har været optegnelser fra Lenes faster, Gerda Agnethe Rasmussen (1910-1975). Gerda besøgte gennem mange år familiemedlemmer, nære og fjerne, overalt på Lolland og Falster, og noterede omhyggeligt alt hvad de kunne berette om slægten. Hendes optegnelser er nu i vores varetægt, og er her på hjemmesiden forsøgt gengivet i sin helhed. Udgangspunktet for Lenes aner på hendes mors side er optegnelser samlet af Lenes morbror, Carl Johan Hansen (1910-1994). Vi har siden hen suppleret med nye efterkommere og andre data.

Vi har generelt været omhyggelige med kontrol af oplysninger fra hjemmesider, i det omfang kontrol er mulig. Og vi har efter bedste evne vurderet kildernes validitet. Men især for de ældste generationer, hvor meget går over i sagn og overleveringer, skal alle data tages med forbehold.

Du skal have en bruger-adgang, for at kunne se anetavlerne. Har du ikke det - men vil gerne have en - så kontakt os.

Med venlig hilsen
Anne Mette og Poul-Michael Dornonville de la Cour

Kontakt os

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.