N. F. S. Grundtvig og familierne Balle og Bang.

Nicolai Frederik Severin Grundtvig blev født 1783 som den yngste af 6 børn af Johan Grundtvig og Cathrine Marie Bang.
Faderen, Johan Grundtvig, var Kapellan i Egebjerg 1760-66, derefter sognepræst først i Odden og senere i Udby. Familien Grundtvig stammede fra Nykøbing Sjælland, hvor stamfaderen var borgmester Morten Tuesen, O.1570 – 1618.

Navnet Grundtvig skulle stamme fra en lavvandet vig ved Nykøbing. Hans Jørgensen Grundtvig, 1644 – 1700, var den første i slægten, der førte navnet Grundtvig. Han var sønnesøn af Morten Tuesen og farfader til Johan.

Moderen, Cathrine Marie Bang, stammede fra Anneberggård, som hendes fader Niels Christian Bang ejede igennem sit andet ægteskab med Ulrikke Eleonora Schwane, der var hendes moder. Men hun boede tilsyneladende på Egebjerggård, mens hendes tilkommende mand var kapellan der. To år efter at han var blevet sognepræst på Odden og hun var blevet 20 år gammel og han 34, blev de gift på Anneberg 4. okt. 1768.


Niels Christian Bang og hans første hustru, Cathrine Marie Kjær, var vores aner. Vores ane var således morfar til N.F.S. Grundtvig. Det er tydeligt at Niels Christian Bang har opkaldt sin datter i andet ægteskab efter sin første, afdøde hustru.
Men tilbage til Johan Grundtvig. Han havde en yngre søster, Frederikke Severine Grundtvig, 1747 – 81, der var gift med en anden af vores aner Nicolai Edinger Balle, 1744 – 1816, Biskop over Sjællands stift.
Frederikke Severine døde i en alder af kun 34, godt et år før N.F.S. Grundtvig blev født. Det var ikke ualmindeligt, at børn blev opkaldt efter et nyligt afdødt familiemedlem og efter kendte personer. Så Nicolai Frederik Severin Grundvig er, efter alt at dømme, opkaldt efter vores aner Nicolai Edinger Balle og Frederikke Severine Grundtvig.

Tre af N.F.S. Grundtvigs fire bedsteforældre er således vores aner, to af dem gennem fars slægt (Funch – Balle – Grundtvig) og en gennem mors slægt (la Cour – Guldberg – Bang).

Kilder:
Odsherred Wiki: Grundtvigs slægt.
Biskop Nicolai Edinger Balles slægt

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *